POLITIKA ZASEBNOSTI

Podjetje BEL ENERGIJA, d.o.o. zbira osebne podatke posameznikov preko obrazca na spletni strani: best-eliving.com. BEL ENERGIJA d.o.o. kot upravljavec osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke  v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Naša politika glede varovanja osebnih podatkov je naslednja:

  • Podatkov o naših strankah nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih obdelovala katerakoli tretja oseba, razen naših pogodbenih obdelovalcev osebnih podatkov.
  • Pogodbenim obdelovalcem omogočamo obdelavo osebnih podatkov samo pod pogojem, da imajo zadostno raven varstva osebnih podatkov kot je določena z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.
  • Vedno se potrudimo po svojih najboljših močeh, da zaščitimo osebne podatke naših strank, in ko jih prejmemo, uporabimo ustrezne postopke in varnostne funkcije, da poskušamo preprečiti nepooblaščen dostop.
  • Zavezujemo se k varni hrambi vseh osebnih podatkov naših strank.
  • Osebne podatke obdelujemo samo za to pooblaščene osebe upravljavca in pooblaščene osebe naših pogodbenih obdelovalcev.
  • Pravila o varstvu osebnih podatkov bomo v bodoče spreminjali in dopolnjevali v skladu s spremembami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

Zbiranje osebnih podatkov in način privolitve za njihovo obdelavo

BEL ENERGIJA, d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke izključno na osnovi privolitve posameznika.

Na spletnih obrazcih, ki vključujejo osebne podatke, so privolitve navedene kot izbirna polja in vključujejo tudi strinjanje s politiko zasebnosti. Posamezniki svojo privolitev izrazijo z označitvijo izbirnih polj in potrditvijo obrazca s klikom na gumb »Pošlji«.

S potrditvijo obrazca posameznik potrjuje, da je starejši od 16 let.

Namen obdelave zbranih osebnih podatkov

BEL ENERGIJA d.o.o. zbrane osebne podatke uporablja izključno za namene, za katere so bili zbrani in za katere ima privolitev posameznikov, na katere se nanašajo.

Hranjenje osebnih podatkov

Osebne podatke, ki nam jih posamezniki posredujejo preko spletnega obrazca hranimo do preklica.