TRAJNOST

je ravnovesje med okoljem, pravičnostjo in gospodarstvom.

  • Je način gledanja na svet, naše dojemaje sveta in delovanje v njem. Pa ne le v velikih, usodnih korakih, ki jim vzneseno pravimo »napredek človeštva«, ampak v tistih drobnih, vsakodnevnih odločitvah vsakega posameznika, ko bi se morali nenehno spraševati: »Ali smem narediti vse kar lahko in morem? «  in » Ali res potrebujem vse, kar hočem?« Trajnost ostaja visok, nedosegljiv cilj – hkrati pa edini kažipot v prihodnost.
  • Za pojem trajnosti bomo našli mnogo imen. Navsezadnje je vseeno, kako se ta visoki cilj imenuje, da mu le ostajamo iskreno zvesti ne le v besedah, ampak tudi v dejanjih.
  • Je odvisna od prepleta naravnih, družbenih in gospodarskih okoliščin, ki se nenehno spreminjajo, zato jo moramo razumeti kot nekaj dinamičnega.
  • Nanaša se na zadovoljevanje potreb sedanje generacije na način da ne ogrožamo zmožnosti zadovoljevanja potreb prihodnjim generacijam. To je širok načrt, ki zajema okoljske, socialne in ekonomske vidike, ki jih pogosto imenujemo 

trije stebri trajnosti:

OKOLJSKA TRAJNOST

se osredotoča na ohranjanje in obnavljanje zdravja naravnega okolja, vključno z ekosistemi, biotsko raznovrstnostjo in naravnimi viri. Vključuje zmanjšanje onesnaževanja, zmanjšanje odpadkov in emisij toplogrednih plinov, varčevanje z energijo in vodo ter spodbujanje obnovljivih in trajnostnih praks.

SOCIALNA TRAJNOST

 vključuje ustvarjanje vključujočih in pravičnih družb, ki izpolnjujejo potrebe in dobro počutje vseh posameznikov. Obravnava vprašanja, kot so človekove pravice, socialna pravičnost, dostop do izobraževanja in zdravstvenega varstva, delavske pravice, razvoj skupnosti ter spodbujanje kulturne raznolikosti in vključenosti.

EKONOMSKA VZDRŽNOST

 vključuje ustvarjanje vključujočih in pravičnih družb, ki izpolnjujejo potrebe in dobro počutje vseh posameznikov. Obravnava vprašanja, kot so človekove pravice, socialna pravičnost, dostop do izobraževanja in zdravstvenega varstva, delavske pravice, razvoj skupnosti ter spodbujanje kulturne raznolikosti in vključenosti.

Trajnost pomeni medsebojno povezanost teh treh stebrov in potrebo po doseganju ravnovesja med njimi. Poudarja pomen dolgoročne perspektive, upoštevanja vplivov naših dejanj na prihodnje generacije in sprejemanja odločitev, ki podpirajo blaginjo ljudi in planeta.

Doseganje trajnosti zahteva sodelovanje in skupno delovanje posameznikov, podjetij, vlad in organizacij na vseh ravneh. Vsebuje vključevanje trajnostnih praks v vse vidike našega življenja, od načina porabe virov do načina načrtovanja mest in gradnje infrastrukture. Če si prizadevamo za trajnost, si prizadevamo za uspešnejšo in varnejšo prihodnost za sedanje in prihodnje generacije.

KAZALNIKI CILJEV TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

TRAJNOST V PRAKSI

''Da bi spremenili svet, si moramo najprej predstavljati boljšega'' (Futerra)

V svetu, ki se sooča z naraščajočimi družbenimi in okoljskimi izzivi, je trajnost razvojna nuja vsega človeštva in hkrati izjemna poslovna priložnost. Načela trajnosti nam v podjetju ali organizaciji pomagajo pri razvoju učinkovitih poslovnih praks, privabljanju top kadrov ter razvoju konkurenčnih produktov in storitev.

V podjetju BEL ENERGIJA se zavedamo, da so spremembe na področju trajnostnega in odgovornega ravnanja nujno potrebne.

trajnostno naravnanim poslanstvom, vizijo in vrednotami podjetje BEL ENERGIJA spoštuje načela etičnega delovanja, transparentnosti in odgovornega ravnanja.